TÜİK en çok kazandıran meslekleri açıkladı

Türkiye’de geçen sene en yüksek yıllık ortalama brüt kazancı, 293 bin 511 TL ile finans ve sigorta sektöründe çalışanlar elde etti. Aynı döneme ilişkin ülkedeki yıllık ortalama brüt kazanç 144 bin 390 TL oldu, bu değer erkekler için 147 bin 446 TL olurken, kadınlar için ise 138 bin 366 TL olarak tahmin edildi.

TÜİK’ten gelen açıklamaya göre, kasımda referans olarak alınıp gerçekleştirilen çalışmada toplamda aylık ücretli çalışılan saat 201,3 oldu. Erkeklerde aylık ücretli çalışılan saat 206,3 olurken, kadınlarda ise 191 oldu.

Saatlik ortalama brüt ücret-maaş toplamda 55,4 TL oldu. Ücretli çalışan erkekler, saatlik ortalama 54,4 TL brüt ücret-maaş alırken, kadınlar ise 57,4 TL brüt ücret-maaş aldı.

Aylık ortalama kişi başı brüt ücret-maaş toplamda 11 bin 143 TL olarak gerçekleşti. Ücretli çalışan erkekler, aylık ortalama 11 bin 233 lira kişi başı brüt ücret-maaş elde ederken, kadınlarda ise bu sayı 10 bin 961 LT olarak gerçekleşti.

Aylık ortalama kişi başı kazanç toplamda 12 bin 450 TL oldu. Ücretli çalışan erkeklerin aylık ortalama kişi başı kazancı 12 bin 487 TL olurken, kadınlar için bu kazanç 12 bin 376 TL olarak gerçekleşti.

Yıllık ortalama brüt kazanç 144 bin 390 lira oldu

Geçen yıl yıllık ortalama brüt kazanç 144 bin 390 TL olarak gerçekleşti. Bu değerin, erkeklerde 147 bin 446 TL, kadınlarda ise 138 bin 366 TL olduğu tahmin edildi.

Hem erkek hem de kadın ücretli çalışanların kazançları genellikle eğitim durumuyla orantılı olarak yükseldi. Bu açıklamaya göre, en yüksek yıllık ortalama brüt kazancı yükseköğretim eğitim düzeyine sahip olan kişiler oluşturdu. Bu eğitim düzeyinde yıllık ortalama brüt kazanç erkeklerde 207 bin 112 TL, kadınlarda ise 171 bin 568 TL olarak gerçekleşti.

En yüksek yıllık ortalama brüt ücret-maaşı yükseköğretim eğitim düzeyine sahip olanlar sağlarken, bu eğitim düzeyinde erkeklerin maaşı 175 bin 463 TL olurken, kadınların ise 145 bin 387 TL oldu.

Ücretli çalışanların brüt kazançları ekonomik faaliyet başlığı ayrımında incelendiğinde, en yüksek yıllık ortalama kazancın 293 bin 511 TL ile finans ve sigorta faaliyetleri sektöründe olduğu saptandı. Bu sektörü, 284 bin 842 TL ile bilgi ve iletişim takip ederken, 229 bin 108 TL ile kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor faaliyetleri devam ettirdi.

En düşük yıllık ortalama brüt kazanç 99 bin 290 TL ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektöründe yaşandı. Bunu 102 bin 109 TL ile gayrimenkul oluştururken, 104 bin 768 TL ile de inşaat faaliyetleri sağladı.

Ekonomik faaliyet sınıflamasına göre kadın çalışanların yıllık ortalama brüt kazancı ulaştırma ve depolama faaliyetinde 213 bin 810 TL, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında 206 bin 633 TL ve gayrimenkulde 104 bin 387 TL ile bu sektörlerdeki erkek çalışanların yıllık ortalama brüt kazancının üzerinde oldu.

En yüksek yıllık ortalama brüt kazancında 276 bin 507 TL yöneticiler meslek grubunda çalışanlar sağladı. Bu meslek grubunu 200 bin 195 TL ile profesyonel meslek mensupları devam ettirdi. En düşük yıllık ortalama brüt kazanç ise 94 bin 849 TL ile nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları grubunda yer aldı.

Ücret veya kazanç farkı erkek lehine gerçekleşti

Cinsiyetler arası ücret veya kazanç farkı, erkek ve kadın arasındaki ücret veya kazanç farkının erkek ücret veya kazancına yüzdesel oranı olarak belirleniyor. Bu fark göstergesi, ilişkili istatistiklerde yıllık ortalama brüt ücret-maaş ve yıllık ortalama brüt kazanç tutarları üzerinden belirlendi. Bu gösterge saatlik, aylık veya yıllık ortalama ücret-maaş veya kazanç esas alınarak da hesaplandı.

Bu bilgilere göre, ücret veya kazanç farkı tüm eğitim düzeylerinde erkek lehine gerçekleşti. Yıllık ortalama brüt kazanç ile belirlenen gösterge için en yüksek fark yüzde 19,6 ile lise mezunlarında olurken, en düşük fark ise yüzde 14,5 ile ilkokul ve altı mezunlardan yer aldı. Yıllık ortalama brüt ücret-maaş ile hesaplanan gösterge için ise en yüksek fark yüzde 17,1 ile yükseköğretim mezunlarında gerçekleşirken, en düşük fark yüzde 12,4 ile yine ilkokul ve altı mezunlarda gerçekleşti.

Yıllık ortalama brüt kazanç dikkate alındığında en yüksek cinsiyetler arası fark yüzde 22,8 ile sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar olurken, yüzde 21,4 ile teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensuplarında görüldü. En düşük farklar ise yüzde 4,2 ile yöneticiler, yüzde 6,1 ile hizmet ve satış elemanları olarak belirlendi.

Yıllık ortalama brüt ücret-maaş dikkate alındığında en yüksek cinsiyetler arası fark yüzde 21,1 ile profesyonel meslek mensupları ve yüzde 19,2 ile teknisyenler yer alırken, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensuplarında oldu. En düşük fark ise yüzde 4,4 ile yöneticilerde ve yüzde 6,8 ile nitelik gerektirmeyen meslekler ile hizmet ve satış elemanları grubunda meydana geldi.

En az bir ücretli çalışanı bulunan girişimler kapsama dahil edildi

Kazanç yapısı istatistikleri, anket verilerine bağlı olarak 2006 senesinden itibaren Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile eş zamanlı şekilde dört sene aralıklarla üretiliyor. İstatistiklerde ilk kez idari kayıtlar kullanılarak üretilerek, Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflamasına (NACE Rev.2) göre B-S (O hariç) sektörlerindeki en az bir ücretli çalışanı bulunan tüm girişimler, çalışmanın kapsamına yer verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir